مهندسی فضای سبز لتکا
محوطه سازی حیاط با طرح های جدید

محوطه سازی حیاط با طرح های جدید

محوطه یک ساختمان به عنوان اولین فضایی که بازدیدکننده در آن قدم می‌نهد از اهمیت بسزایی برخوردار است. خواه این ساختمان یک مدرسه باشد یا یک بیمارستان یا حتی فضای یک منزل مسکونی! فردی که برای اولین بار وارد مکان می‌شود با هر نگاه درباره محیط اطراف خود قضاوت می‌کند.

برای کاشت گیاهان در این فضاها از متدهای مختلفی میتوان تبعیت کرد. طراح محیط از یک سو باید با خصوصیات اقلیمی و محیط زیستی منطقه از قبیل خاک، هیدرولوژی، دما و بارش و از سوی دیگر با خصوصیات فیزیولوژیکی گیاهان مختلف آشنا باشد تا بتواند بهترین گیاهان مناسب آن منطقه را بیابد.

از سوی دیگر طراح کاشت باید با بکار بردن اصول زیبایی شناسی و قواعد فرم و بافت و رنگ ترکیب مناسبی ایجاد نماید که علاوه بر گیاه شناسی صحیح زیبا و دلپذیر باشد.