طراحی و زنده کردن فضای سبز

طراحی و زنده کردن فضای سبز

اولین راه در راستای افزودن طراوت و سرزندگی به فضای تراس هر چند کوچک، کاشتن گیاه‌های پر حجم طبیعی است. این دست گیاهان را میتوان توسط چهارچوب‌های چوبی یا فلزی و یا با آسانی به وسیله نخ هدایت کرد و…

 تراس سبز

تراس سبز

به طور کلی تراس عبارت است از قطعه یا فضایی که با دیگر قطعات و فضای اطراف، اختلاف ارتفاع داشته و شاید به گونه‌ای باشد که از آن قطعه، قطعات دیگر را بتوان به خوبی نظاره کرد. به عنوان مثال…

 محوطه آرایی

محوطه آرایی

محوطه یک ساختمان به عنوان اولین فضایی که بازدیدکننده در آن قدم می‌نهد از اهمیت بسزایی برخوردار است. خواه این ساختمان یک مدرسه باشد یا یک بیمارستان یا حتی فضای یک منزل مسکونی! فردی که برای اولین بار وارد مکان…