شرکت مهندسی فضای سبز لتکا در راستای دستیابى به اهداف خود که همزیستى پایدار معمارى و شهرسازى با محیط زیست است، به عنوان شرکت سهامی خاص با حضور موثر در امر توزیع مناسب فضاى سبز عمودی و ترویج فرهنگ استفاده از آن، همواره بهبود و تعمیق مستمر فعالیت‌های فضای سبز و روف گاردن را مد نظر قرار داده است. لتکا با تکیه بر پتانسیل‌های درونی، استفاده از فرصت‌های محیطی و همکاری شرکت توانمند داخلی، با اهتمام به توسعه خدمات خود در بخش‌های کلیدی کشور در حوزه های گوناگون، همواره به صورت فعال حضور موثر دارد. از این رو مطالعات به سمت طراحى و اجراى فضاى سبز عمودى سوق داده شد.

شرکت مهندسی فضای سبز لتکا باید آنچنان قابلیت‌هایی را کسب نماید که همکار و رقیب شرکت‌های معتبر بین‌المللی به حساب آمده تا امکان ارتقاء مداوم، همراه با سودآوری مناسب فراهم شود. برای دستیابی به این آرمان، ما با تعمقی ژرف و اقدام متناسب جمعی، سازمانی می‌سازیم: سرشار از منابع انسانی خردمند، اندیشمند، پرتحرک، کارآمد و برخوردار از فضای یادگیری و رشد، بهره‌گیر از نظام‌های مدیریتی خلاق و نوآفرین، بهره‌مند از نظام‌های نرم افزاری و سخت افزاری کارآمد و برخوردار از شبکه‌ای گسترده از شرکت‌ها و گروه‌های همکار به گونه‌ای که آنها ظرفیت گسترش شرکت مهندسی فضای سبز لتکا را افزون ساخته و خود در همکاری با ما ارتقاء کیفی یافته و از کارآمدی افزون‌تری برخوردار شوند. شرکت مهندسی فضای سبز لتکا به عنوان یک مجموعه مدیریتی و مهندسی به صورت یک مخزن فکری، مطالعات مربوط به انتقال فناوری‌ها و توسعه فضای سبز عمودی را دنبال می کند.