مهندسی فضای سبز لتکا

پایگاه دانش لتکا

center
تبدیل تراس یا بالکن به تراس گاردن

تبدیل تراس یا بالکن به تراس گاردن

اولین راه در راستای افزودن طراوت و سرزندگی به فضای تراس هر چند کوچک، کاشتن ...

7 آوریل 2023
طراحی تراس خانه های بزرگ و کوچک

طراحی تراس خانه های بزرگ و کوچک

به طور کلی تراس عبارت است از قطعه یا فضایی که با دیگر قطعات و ...

7 آوریل 2023
محوطه سازی حیاط با طرح های جدید

محوطه سازی حیاط با طرح های جدید

محوطه یک ساختمان به عنوان اولین فضایی که بازدیدکننده در آن قدم می‌نهد از اهمیت ...

7 آوریل 2023